1,037 அத்தியாயம் – 3 அன்று காலை கதவைத் திறந்து வெளியே வந்த வெற்றியின் கண்கள் அவனின் அனுமதியின்றியே எதிர் வீட்டை நோக்கிப் பாய்ந்தன.

Tagged with:

343 சிம்போசியம் முடிந்து பின் அந்த ஒன்பதுபேரும் பீச்சிற்கு வந்தனர்.அந்த பொழுதை அழகாய் கழித்திட அனைவரும் சேர்ந்து செல்பியையும் எடுத்துக்கொண்டு விடைபெற்றனர். தாமஸ் பைசல் தியாகு ஜானி நால்வரும் நகைகடைக்குச்சென்றனர்..பைசலோட அம்மா அங்க போக சொன்னதால் அவன் அங்கே சென்றான்..அவன் அம்மா அங்கே தனது செயின் உடைந்ததால் அதை சரிசெய்ய கொடுத்திருந்தனர் அதை வாங்க பைசலே …

ஒளி 32 Read more »